Podcast ‘Den föränderliga människan’ (in Swedish)

Recently I have had a pleasure to take part in a podcast ‘Den föränderliga människan’ focused on art and posthumanism, and produced by Svenska YLE (Swedish-speaking Finnish Radio).

In order to listen to the programme click here

Here comes a little blurb from YLE’s website:

Transhumanism ser teknologin som människans räddning. Medan posthumanismen säger att vi ska försöka se bortom det individuella och se på människan som en del av naturen och teknologin. Men varför är just trans- och posthumanism viktiga för att förstå världen av idag? Och hur formar de konsten och påverkar konstnärens arbete? Medverkar gör konstnärerna Elmer Bäck, Annika Tudeer och Magdalena Åberg och forskaren Marietta Radomska. Ljuddesign och klipp Mike Grönroos, producent Johanna Dikert, redaktör Johanna Grönqvist.

Image: Deep Kultur/Svenska YLE

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: